Firma ELTIME in s.r.o.

 • sa zaoberá elektroinštaláciami každého druhu. Svoje služby poskytujeme už od roku 2004 širokej skupine firiem aj súkromným osobám. 
  Naše pôsobenie sa neustále rozširuje a usilujeme sa držať tempo s neustále vyvíjajúcim sa trendom v technike aj v dizajne.
 • Poskytujeme komplexné služby v oblasti elektroinštalácií:


 • Elektroinštalácie

 • vnútorné elektroinštalácie v budovách 
  a priemyselných objektoch do 1000V
 • elektrické prípojky k rodinným domom a pod.
 • opravy a údržbu vyhradených elektrických zariadení do 1000V
 • realizáciu bleskozvodov


 • Bezpečnostné systémy

 • návrh, montáž a servis elektronických zabezpečovacích systémov - EZS
 • návrh, montáž a servis elektronických požiarnych systémov - EPS
 • návrh, montáž systémov kontroly vstupu - ACS
 • návrh, montáž kamerových systémov – CCTV


 • Slaboprúdové rozvody a telekomunikácie

 • návrh a realizáciu počítačových sietí LAN
 • predaj a servis výpočtovej techniky a software
 • predaj a montáž telekomunikačnej techniky
 • dodávka a montáž tel. ústrední PANASONIC
 • montáž merania a regulácie MaR, automatizácie
 • návrh a montáž verejného ozvučenia budov VO


 

 • Ostatné činnosti

 • práce vysokozdvižnou plošinou DENKA LIFT
 • meranie termovíznou kamerou TESTO882
 • záručný a pozáručný servis výrobkov TEIKO
 • revízie el. zariadení
 • revízie prenosného náradia a el. spotrebičov
 • Vyhľadávanie potrubí a káblov pomocou Lokátora RD5000WL

 •  
 •  
 •  


 • Ozvučenie a osvetlenie kultúrnych podujatí

 • profesionálne ozvučenie kultúrnych a športových podujatí
 • profesionálne osvetlenie kultúrnych podujatí