Evakuačný rozhlas

  • Podstatné vlastnosti systému verejného ozvučenia (VO) sú zrozumiteľnosť hlásení, jeho dostatočná hlasitosť, možnosť pripojenia a spolupráce s elektronickými zabezpečovacími a protipožiarnymi systémami (EZS a EPS), vysoká spoľahlivosť počas dlhodobej prevádzky nezávislosť na výpadku siete, hudba na pozadí, rozdelenie reproduktorov na skupiny (zóny) a tzv. nútený posluch.
  • Dôležitou vlastnosťou ozvučovacích systémov, ktoré majú byť použité ako evakuační rozhlas, je splnenie normy pre núdzové zvukové systémy EN 60849. Tuto normu splňuje evakuační systémy Plena Voice Alarm System a Praesideo od firmy BOSCH.