Priemyselná televízia CCTV

  • Priemyselná televízia alebo uzavretý televízny okruh , je spôsob televízneho prenosu na krátke vzdialenosti, zvyčajne po kábli, pričom sa televízny prenos používa na iné účely ako na prenos programu.
  • Tieto systémy sa používajú predovšetkým na bezpečnostné účely (monitorovanie priestorov v snahe o zamedzenie krádežiam, vandalizmu a iným formám kriminality napr. v obchodných domoch, dopravných prostriedkoch, uliciach a mnohých ďalších priestoroch s masovým pohybom ľudí) a ďalej na diaľkové sledovanie rôznych automatizovaných procesov v priemysle.
  • Dodávame a montujeme záznamové zariadenia firmy HIKVISION č.1 vo výrobe DVR a kamery rôznych výrobcov podľa požiadaviek klienta a podmienok inštalácie.