Elektronické požiarne systémy EPS

  • V administratívnych budovách, výrobných závodoch, počítačových centrách a v ďalších častiach budov sú vždy oblasti, ktoré majú mimoriadnu hodnotu, a preto je nutné ich zabezpečiť proti požiaru. Jednou z najvyšších priorít je samozrejme ochrana ľudí a majetku, ale dôležitá je taktiež ochrana nemateriálnych hodnôt. Pokiaľ dôjde pri požiari k strate týchto nehmotných statkov, budúcnosť a prosperita firmy býva často veľmi ohrozená.
  • Zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) je súbor zostávajúci z riadiacej ústredne, hlásičov a ďalších doplňujúcich zariadení. Naša spoločnosť má licenciu na montáž EPS značky BOSCH.

Evakuačný rozhlas

  • Podstatné vlastnosti systému verejného ozvučenia (VO) sú zrozumiteľnosť hlásení, jeho dostatočná hlasitosť, možnosť pripojenia a spolupráce s elektronickými zabezpečovacími a protipožiarnymi systémami (EZS a EPS), vysoká spoľahlivosť počas dlhodobej prevádzky nezávislosť na výpadku siete, hudba na pozadí, rozdelenie reproduktorov na skupiny (zóny) a tzv. nútený posluch.Dôležitou vlastnosťou ozvučovacích systémov, ktoré majú byť použité ako evakuační rozhlas, je splnenie normy pre núdzové zvukové systémy EN 60849. Tuto normu splňuje evakuační systémy Plena Voice Alarm System a Praesideo od firmy BOSCH.