SLUŽBY

Firma ELTIME in s.r.o.

sa zaoberá elektroinštaláciami každého druhu. Svoje služby poskytujeme už od roku 2004 širokej skupine firiem aj súkromným osobám.

Naše pôsobenie sa neustále rozširuje a usilujeme sa držať tempo s neustále vyvíjajúcim sa trendom v technike aj v dizajne.

Poskytujeme komplexné služby v oblasti elektroinštalácií:

Elektroinštalácie

 • vnútorné elektroinštalácie v budovách
 • a priemyselných objektoch do 1000V
 • elektrické prípojky k rodinným domom a pod.
 • opravy a údržbu vyhradených elektrických zariadení do 1000V
 • realizáciu bleskozvodov

Bezpečnostné systémy

 • návrh, montáž a servis elektronických zabezpečovacích systémov - EZS
 • návrh, montáž a servis elektronických požiarnych systémov - EPS
 • návrh, montáž systémov kontroly vstupu - ACS
 • návrh, montáž kamerových systémov – CCTV

Inteligentné inštalácie

 • systém TapHome = smart home systém, 
  neobmedzené možnosti ovládania...
 • systém Niko Home Control - domáca automatizácia

Slaboprúdové rozvody a telekomunikácie

 • návrh a realizáciu počítačových sietí LAN
 • predaj a servis výpočtovej techniky a software
 • predaj a montáž telekomunikačnej techniky
 • dodávka a montáž tel. ústrední PANASONIC
 • montáž merania a regulácie MaR, automatizácie
 • návrh a montáž verejného ozvučenia budov VO

Ostatné činnosti

 • práce vysokozdvižnou plošinou DENKA LIFT
 • meranie termovíznou kamerou TESTO 882
 • inštalácia fotovoltických systémov
 • revízie el. zariadení
 • revízie prenosného náradia a el. spotrebičov
 • vyhľadávanie potrubí a káblov pomocou Lokátora RD5000WL