TECHNICKÉ VYBAVENIE

  • Vysokokvalitné náradie značky BOSCH a  Hilty
  • Profesionálne rebríky STEINER, KRAUSE a CENTAURE
  • Pojazdné lešenie SEMPLICE, pracovná výška 7 metrov
  • Vysokozdvižná plošina DENKA LIFT, pracovná výška 10m
  • Termovízna kamera TESTO
  • Analyzátor sietí NN
  • Vyhľadávač káblov a potrubí Lokátor RD5000WL
  • Revízne prístroje METREL: EUROTESTER 61557 a REVAXmax W