Elektroinštalácie

  • domové a bytové elektroinštalačné práce
  • elektroinštalácie priemyselných objektov
  • rekonštrukcie elektroinštalácie v bytových a nebytových objektov
  • elektrické prípojky
  • oprava a údržba objektov do 1000 V 
  • návrh, realizácia inteligentnej elektroinštalácie zn. NIKO, ABB, Domintell, LOXONE
  • realizáciu bleskozvodov, aktívnych i pasívnych
  • schodiskové osvetlenie